Qui som

Evolució i innovació a Andorra

Fundada el 1992, té el seu origen en la producció i el tractament d’asfalts per tal de poder donar servei a les necessitats del país.

Durant aquestes dècades, Pavand ha experimentat una expansió constant que, juntament amb l’increment del volum de negoci, de l’equip humà i dels mitjans propis, s’ha traduït en la diversificació de les seves àrees d’activitat.

Durant gairebé aquests trenta anys, l’empresa ha sabut evolucionar responent a les demandes del mercat i intentant satisfer als seus clients i proveïdors, la qual cosa li ha permès, alhora, fer una reinversió contínua en els seus recursos tècnics i humans.

+ 0
Anys d'experiència
+ 0
Obres realitzades
0
treballadors

Pavand manté una evolució constant amb l’objectiu de crear valor en cada procés i d’innovar contínuament a través de l’excel·lència.

Serveis

A Pavand desenvolupem la realització de treballs de pavimentació, estesa i compactació d’aglomerats asfàltics. A més a més, preparem i adeqüem superfícies amb materials granulars i tractaments amb regs.

Productes

Pavand disposa dels recursos humans, materials i mecànics propis necessaris per al correcte disseny, fabricació i posada en obra de diferents tipus de mescles asfàltiques complint tots els estàndards de qualitat requerits per la normativa europea (marcatge CE).