Avís legal

Abans d’utilitzar la pàgina web, s’aconsella que procedeixi a la lectura d’aquest document.

 

1.- Dades identificatives.

 

Vostè està visitant la pàgina web https://www.pavand.ad que és titularitat de Paviments Asfàltics Andorrans, S.A. (d’ara en endavant Pavand) i les dades identificatives són els següents: 

Paviments Asfàltics Andorrans, S.A.
NRT A702168J
Ptg Antònia Font Caminal, 1 Edif.Prat de les Oques, esc. C – Despatx núm. 602-B
AD700 Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.

Per preguntes o reclamacions, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada a l’apartat anterior o escrivint a pavand@pavand.ad

 

2.- Acceptació de l’usuari. 

Aquest Avís Legal regula les condicions d’accés i utilització de la pàgina web https://www.pavand.ad i / o dels seus subdominis i de les aplicacions digitals (en endavant “el lloc web”) que PAVAND posa a disposició dels usuaris d’Internet.

S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la web.

L’accés i navegació d’un usuari per la web implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal, pel que preguem que ho llegeixi atentament.

Els continguts de https://www.pavand.ad i/o subdominis de les aplicacions digitals són realitzats per PAVAND .

 

3.- Modificacions de les condicions de l’Avís Legal.

 

PAVAND podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el lloc web.
L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar el lloc web i el present Avís Legal per mantenir-se actualitzat del seu contingut.

 

4.- Ús del lloc Web.

 

L’usuari es compromet i obliga a:

 

4.1.   Utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.

En conseqüència, s’obliga a no utilitzar el lloc Web amb fins o efectes il·lícits o contraris al present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir una normal del lloc web per altres usuaris.

 

4.2.   A no destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma deteriorar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la web.

 

4.3.   A no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o sigui susceptibles de causar qualsevol mena d’alteració en els sistemes informàtics d’PAVAND o de tercers.

 

4.4.   A no obtenir o utilitzar informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis oferts en el mateix sense autorització d’PAVAND.

 

4.5.   A fer un ús adequat dels continguts i serveis que PAVAND ofereix al seu lloc web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal, difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

5.-     Accés al lloc Web.

 

5.1.   L’accés i / o utilització del lloc web per l’usuari és lliure i gratuït.

 

5.2.   Alguns dels serveis i continguts oferts per PAVAND poden trobar-se subjectes a registre i / o contractació prèvia del servei i pagament d’un preu en la forma que es determini en les Condicions Generals de Registre i Contractació, les quals es posaran a disposició de l’usuari de manera clara per al seu coneixement.

 

5.3.   Queda prohibit el registre i la contractació de productes i serveis del lloc web per menors d’edat. Els menors d’edat han d’obtenir, degudament i amb anterioritat al seu registre, el consentiment (i acreditar-ho, si fossin requerits per a això) dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que portin a terme els menors a càrrec seu.

 

5.4.   PAVAND podrà també establir unes condicions particulars d’obligat compliment que regulin la utilització i / o contractació de determinats productes o serveis específics oferts a l’usuari a través de la pàgina web. Per això, abans d’utilitzar i / o contractar aquests serveis específics l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a aquest efecte per PAVAND.

El registre i la utilització i / o contractació dels productes o serveis oferts en el lloc web impliquen l’acceptació de les condicions generals i / o particulars que els regulen a la versió publicada per PAVAND en el moment en què es produeixi aquesta utilització i / o contractació.

 

5.5.   Si per a la utilització d’un servei a la Web, l’usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si a conseqüència del registre, es dotarà l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin subministrades per PAVAND i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari.

 

5.6.   L’usuari està obligat a notificar de forma immediata a PAVAND qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a aquests, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, PAVAND quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes per tercers no autoritzats.

 

5.7.   Tota la informació de les seves dades personals serà recollida i tractada d’acord amb el que estipula l’apartat 6 d’aquest Avís Legal i en les condicions generals de Registre i Contractació.

6.-     Protecció de dades personals.

 

6.1.   PAVAND informa els usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

 

         Per a això PAVAND tractarà les dades de conformitat amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 2016.04.27 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 2018.12.05, de Protecció de dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

 

6.2.   Les dades de caràcter personal que es facilitin a la secció “contacte” del web quedaran registrades en un fitxer d’ PAVAND amb la finalitat de dur a terme la prestació de serveis oferts, així com una oferta de productes i serveis personalitzats, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres clients.

El simple fet d’enviar un missatge per part de l’usuari incloent dades de caràcter personal a PAVAND significarà el consentiment per a la seva incorporació a l’arxiu i el seu tractament.

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les seves obligacions legals. En cas de no ser necessaris, s’eliminaran en un termini de 12 mesos.

 

6.3.   L’usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat dirigint-se a PAVAND enviant un missatge amb fotocòpia del carnet d’identitat a pavand@pavand.ad

 

6.4.   L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a PAVAND són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual.

 

Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què PAVAND utilitza les dades dels seus usuaris, escriviu-nos a PAVAND c/Verge del Pilar, 4, 5a planta. AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra o a pavand@pavand.ad

 

6.5.   Utilització de “cookies”. El procés de navegació d’un usuari en pavand.ad, igual que en qualsevol altre lloc web deixa com rastre l’adreça IP que en aquella sessió li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés. El Registre d’aquesta adreça IP serveix només per a finalitats exclusivament internes, com són les estadístiques d’accés a aquest lloc web. L’adreça IP per a un mateix usuari és diferent d’una connexió a Internet a una altra, de manera que no és possible deduir cap “hàbit” de navegació a través de les pàgines d’ PAVAND per un determinat usuari. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors o llocs web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar la pàgina web www.pavand.ad no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per PAVAND.

 

Sempre que no hagi activat l’opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, Un. Pot explorar el seu disc dur seguint el manual d’instruccions i ajuda del sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius de Windows haurà de consultar la carpeta “C” o la unitat de disc corresponent / Windows / cookies “) per conèixer amb més detall cada servidor des d’on s’envien les cookies.

7.- Limitació de garanties i responsabilitats.

 

7.1.   PAVAND es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al web.

En qualsevol cas, PAVAND estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en la web, sempre que no li siguin imputables.

 

7.2.   PAVAND no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a PAVAND, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, i també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’PAVAND.

 

8.-     Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets reservats.

 

8.1.   Els codis font, programes d’ordinador, textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres elements del lloc web estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

 

8.2.   Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web i dels seus continguts pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a PAVAND o, si escau, a terceres persones.

 

8.3.   L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat d’ PAVAND i de tercers.

 

8.4.   L’usuari pot visualitzar tots els elements del lloc web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, així com la seva modificació, alteració o descompilació, sense l’autorització d’ PAVAND.

S’autoritza la difusió de la present pàgina web en xarxes socials sempre que es realitzi sense finalitats comercials.

 

8.5.   PAVAND es reserva el dret de decidir quan una informació subministrada per un usuari o apareguda al lloc web va contra les polítiques i l’esperit del lloc web i, per tant, quan es fa necessària la seva eliminació.

 

9.-     Enllaços de tercers.

 

9.1    En el supòsit que en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, PAVAND no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas PAVAND assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguts en aquests, en cap dels enllaços i en altres llocs d’Internet.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part d’ PAVAND.

 

9.2.   PAVAND tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres seus web, sempre que siguin respectuosos, compleixin la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts d’ PAVAND.

10.-   Ús de cookies.

 

Alguns dels serveis del lloc web utilitzen cookies per facilitar la navegació dels usuaris. Per obtenir més informació al respecte, preguem que llegeixi atentament la nostra Política de cookies.

11.-   Limitació de responsabilitat d’PAVAND

 

11.1. PAVAND realitza els seus millors esforços per oferir els continguts de la pàgina web de forma veraç i sense errors. Si en algun moment es produís algun error, aliè en tot moment a la voluntat d’ PAVAND, es procediria immediatament a la seva correcció pel que fa a fora del seu coneixement.

 

11.2. PAVAND no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d’eventuals errors en els continguts, sempre que no li siguin imputables, ni de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’ PAVAND.

 

11.3  PAVAND queda especialment eximida de responsabilitat per deficiències de servei imputables al centre servidor o a xarxes de connexió, i dels danys que qualsevol virus informàtic o programa maliciós pogués causar.

 

11.4  L’usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina Web, així com la prestació dels serveis i l’adquisició d’aquests, es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.

12.-   Comunicacions

 

12.1  A l’efecte d’aquest avís legal, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre PAVAND i l’usuari, aquest haurà de dirigir al Servei d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic a l’adreça pavand@pavand.ad o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a PAVAND.

 

12.2  Les comunicacions d’ PAVAND a l’usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al formulari electrònic de registre d’usuari.

 

12.3  L’usuari no pot utilitzar el lloc web o eines de comunicació per recopilar adreces, enviar correu brossa o incomplir el present Avís Legal o la política de privacitat. PAVAND pot revisar o filtrar els missatges dels usuaris per controlar les activitats malicioses o el contingut prohibit, però no emmagatzema els missatges permanentment. Si us plau, contacti amb PAVAND per denunciar el correu brossa realitzat per altres usuaris.

13.-     Llei aplicable i jurisdicció.

 

Totes les qüestions que se suscitin entre PAVAND i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en aquells temes no previstos, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de domicili d’ PAVAND.